6/3/12

SICUR 2012

Saló Internacional de la Seguretat (SICUR 2012)

La seguretat es defineix com l’absència de risc. I el risc, com una amenaça concreta de dany que penja sobre nosaltres a cada moment i segons de les nostres vides, però que pot materialitzar-se o no.

A partir d’aquestes definicions, només ens restaria fer una valoració d’aquests, per adonar-nos de la gran quantitat de riscos que ens envolten. Per posar un exemple:

Físics: so, temperatura, il·luminació, vibracions, temperatures extremes (fred o calor), radiacions…

Químics: vapors, pols, líquids, dissolvents…

Biològics: al·lèrgics, tètanus…

Ergonòmics, psicosocials, seguretat ciutadana, prevenció d’incendis, etc.

Bé, tot això és el que ha estat SICUR 2012, un punt de trobada de professionals de la Seguretat, que en un nombre superior als 38.000, hem anat a veure i aprendre les noves tecnologies que han de fer del nostre entorn, un lloc més segur.

M’acompanyeu a donar una volta per la fira, bastant menys cansada des de casa vostre?.

Som-hi!


8/2/12

Nova pàgina Protecció Civil

Com ja sabeu, el blog ha anat perdent pistonada a mida que he anat dedicant temps al facebook. Parlar-vos de la interactivitat d’un envers l’altre, és quelcom conegut per tots però, tot i això mantinc una doble sensació, tal vegada perquè el face és el fill d’aquest blanesseguretat.

Bé, una presentació i un compromís. La primera és la pàgina del departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes:

http://www.facebook.com/ProteccioCivilBlanes

El compromís, mantenir obert el blog amb una proposta de mínims.

A partir d’aquí, veurem si les propostes s’ajusten a les realitats...