30/6/07

La pregunta del dissabte

Pregunta

Visc en un bloc de pisos on la comunitat de propietaris està pensant en muntar un ascensor petit. Jo no estic en desacord però em pregunto, quina és la mida que ha de tenir l’escala perquè s’adapti a la normativa?.


Resposta
El Codi Tècnic de l’Edificació, a l’igual que l’anterior normativa NBE-CPI-96, exigeixen que l’amplada mínima de l’escala sigui d’un metre (1m.). Tot i això, es podrà reduir a 90 centímetres en casos excepcionals com posar un ascensor, sempre que s’instal·lin mesures complementàries de seguretat: sistemes de detecció d’incendis, extintors, etc.