8/2/12

Nova pàgina Protecció Civil

Com ja sabeu, el blog ha anat perdent pistonada a mida que he anat dedicant temps al facebook. Parlar-vos de la interactivitat d’un envers l’altre, és quelcom conegut per tots però, tot i això mantinc una doble sensació, tal vegada perquè el face és el fill d’aquest blanesseguretat.

Bé, una presentació i un compromís. La primera és la pàgina del departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes:

http://www.facebook.com/ProteccioCivilBlanes

El compromís, mantenir obert el blog amb una proposta de mínims.

A partir d’aquí, veurem si les propostes s’ajusten a les realitats...

3 comentaris:

Ferran Porta ha dit...

Només tenim el temps que tenim, malauradament. A disfrutar de les eines 2.0 tant com sigui possible, Josep Lluís!

Montse ha dit...

A veure si és veritat! ;)

un petó, Josep lluís

Unknown ha dit...

Do you realize there's a 12 word sentence you can communicate to your man... that will induce intense emotions of love and impulsive appeal for you deep inside his chest?

Because hidden in these 12 words is a "secret signal" that triggers a man's impulse to love, cherish and guard you with his entire heart...

===> 12 Words Who Fuel A Man's Desire Impulse

This impulse is so hardwired into a man's genetics that it will drive him to try harder than ever before to love and admire you.

Matter-of-fact, triggering this influential impulse is so important to achieving the best ever relationship with your man that the moment you send your man a "Secret Signal"...

...You will immediately find him open his mind and heart to you in a way he haven't expressed before and he will distinguish you as the one and only woman in the universe who has ever truly understood him.