9/8/07

Seguretat en els balcons


En arribar el bon temps, els balcons i les terrasses són llocs atractius per els més menuts de la casa. Allà troben diversió amb coses tan simples com pot ser la sorra dels testos. En general, si hem tingut en compte certes mesures de seguretat pot ser un bon lloc, el nen gaudeix del sol, d’aire lliure i descobreix el món de les plantes.

Fem una ullada i veiem que trobem al balcó:

Plantes

Ens hem d’informar bé i saber quines són les que tenim a casa, n’hi ha de molt boniques però també perilloses perquè poden ser tòxiques o verinoses. El tipus que fa unes boletes petites s’ha d’evitar sempre, són una veritable temptació pels menuts, d’allà a la boca en un descuit. Els perill dels cactus radica que en molts casos són verinosos, i quasi sempre estan plens de punxes que podrien ferir al nen.

La terra és un altre factor de risc en si mateixa i més si tenim en compte que pot haver-hi adobs i altres components químics.

La ubicació dels tests pot ser un altra problema. No s’ha de tenir mai prop de la barana o en lloc que indueixi al nen a enfilar-se.

Com veieu, un bon consell és esperar a tenir plantes quan el nen sigui més gran: prevenir abans de curar.

Baranes

Els nens són curiosos per naturalesa, intentaran pujar, saltar, o posar-hi el cap per tant, alçada forma i disposició dels barrots és quelcom que s’ha de tenir en compte a l’hora de permetre l’accés.
Una de les principals recomanacions serà la de posar-hi xarxes de seguretat adequades, evitarem l’escalada i la possibilitat que posi el cap en mig dels barrots. Un requisit important és la mesura entre aquests, hi ha una llei que no sempre es compleix, que marca que la distància ha de ser per sota dels 12 cm.

Vigilància

Aquest és un factor que no hem d’oblidar mai, el que no passa en una hora passa en un segon, per tant la vigilància ha de ser permanent, mentre el nen estigui en el balcó, nosaltres amb ell.

I ja per finalitzar, la porta d'accés ha de tenir un pestell de seguretat, així evitarem que aquest en un moment de descuit tingui la temptació i la facilitat de sortir, una temptació que podria ser fatal.