9/12/06

Intoxicació

Què s'entén per intoxicació?

S'entén per intoxicació aguda tota exposició per ingestió, inhalació o absorció a través de pell i mucoses que comporta una acció lesiva per a l'organisme i que interfereix en les funcions biològiques normals. Les intoxicacions poden ser produïdes per qualsevol substància, tot depèn de la quantitat i de la via d'exposició.

A les llars hi ha diverses substàncies capaces de produir una intoxicació. Les principals són els medicaments, l'alcohol i els productes de neteja. No hem d'oblidar altres productes com piles, coles, pintures o tintes de bolígrafs i plomes.
Què s'ha de fer en cas d'una sospita d'intoxicació?

El més recomanable és trucar o acudir al metge o a un servei d'urgències al més ràpidament possible.

Si la intoxicació s'ha produït per ingestió, no intenteu provocar el vòmit ni administrar líquids (llet) sense instruccions directes del metge.

Si el tòxic ha entrat en contacte amb els ulls, no poseu col·liris o pomades, s'han de rentar immediatament amb aigua corrent i s'han de mantenir les parpelles obertes per tal que s'arrossegui el producte, durant diversos minuts (10-15 minuts).

Si el tòxic ha entrat en contacte amb la pell o les mucoses, immediatament cal rentar la zona amb aigua corrent abundant durant diversos minuts (entre 10-20) per intentar arrossegar l'agent causal.
S'ha d'intentar trobar el producte sospitós de la intoxicació i guardar-lo en el recipient original. Cal portar-lo al servei d'urgències. Intenteu determinar-ne la quantitat ingerida. Si el pacient vomita, guardeu els materials vomitats, ja que poden ajudar a identificar l'agent causal.

Si la ingesta ha estat molt petita i teniu dubtes sobre la toxicitat del producte, truqueu ràpidament al Servei d'Informació Toxicològica al telèfon 915.62.04.20, telèfon que sempre ha de ser a mà.