24/12/06

Revisió de la instal·lació de gasSens dubte, aquest tema mereix una atenció especial, perquè ja son molts els casos coneguts on s’uneix la picaresca, amb una bona dosi de desconeixement a la que si afegeix una base de seguretat incerta.

L’exemple que us explico tot seguit és dels més comuns, que desgraciadament, afecta al sector de la població més dèbil, la gent gran:

“Truquen a la porta, un “senyor” que en molts casos porta penjada una identificació, es presenta com instal•lador de gas. Ens diu que ve a fer la revisió. Nosaltres, amb tota la bona fe li donem pas. L’acompanyem a la cuina, i allà és on, amb tota seguretat, ens drà que cal canviar la goma, el regulador i probablement algun altre element”.

Fins aquí tot correcte, si no fos per la facturà que en farà pagar. Factura que haurem de pagar, perquè som nosaltres qui li hem cedit el pas i qui hem accedit al canvi de les peces.

Preneu nota d’uns consells perquè no ens passi això:


La revisió de la instal·lació s’ha de fer cada (5 anys, gas butà) (4 anys gas natural). Per tant, si l’heu feta recentment, no hi ha cap obligació de tornar-la a fer.

Aquestes revisions les pot fer qualsevol instal·lador de gas autoritzat. Per tant, podeu escollir lliurement el que millor us convingui.

No hi ha cap obligació d’acceptar els serveis dels que passen per les cases.

Els reguladors, no és obligatori canviar-los si no tenen pèrdues i funcionen correctament.
Les gomes ja duen data de caducitat marcada, si funcionen correctament, so cal canviar-les abans d’aquesta data.
Quan feu la revisió:

Escolliu l’instal·lador autoritzat que vulgueu (demaneu-li l’autorització vigent).

Abans que us faci la revisió, demaneu el preu del servei.

Exigiu una factura detallada on hi consti els materials utilitzats, amb el seu preu, i la ma d’obra. (En aquesta hi ha de constar l’adreça, el NIF de l’empresa i la data i signatura conforme s’ha pagat).

Quedeu-vos les peces i/o aparells que us hagin canviat

Recordeu: Per instal·lacions de gas canalitzades

Si la vostra instal·lació és de gas butà:

La normativa vigent diu que és obligació nostra, mantenir les instal·lacions de gas en perfecte estat. I per això, cal demanar a una empresa degudament autoritzada, que ens facin una revisió cada cinc anys. Aquesta empresa complimentarà un certificat, per triplicat, de la revisió efectuada. Un exemplar se’l queda ella, l’altre per nosaltres i el tercer l’hem de trametre a l’empresa subministradora (Repsol, per exemple).

De la mateixa manera s’ha de mantenir en bon estat les gomes, el regulador i les abraçadores. En relació a les gomes, recordi que no l’has ha de caviar si no estan en mal estat o caducades. ( La data de caducitat ve indicada en la mateixa goma)

Per una instal·lació de Gas Natural:

En aquesta cas, la normativa indica que és obligació nostra, fer una revisió cada quatre anys. En el supòsit que passats els quatre anys l’empresa subministradora no hagi rebut el certificat de revisió corresponent, que acredita el bon estat de les instal·lacions, tenen la facultat de tallar-li el subministrament, previ avís al seu domicili d’aquest fet.