17/12/06

La farmaciola


Què és?
Una farmaciola pot ser qualsevol capsa, armari o maleta que pugui contenir medicaments i el material sanitari necessari (benes, cotó, tisores, etc.) per poder alleugerir les molèsties, curar les petites ferides o assistir els petits accidents (mareigs, talls, caigudes, etc.)

On la posem?

Cal tenir-la instal·lada o guardada en un lloc on no faci massa calor ni hi hagi humitat, i protegida de la llum.

Què hi ha d’haver?

Analgèsics (àcid acetilsalicílic, paracetamol o ibuprofè per al dolor)
Antitèrmics
Antidiarreics
Antitussígens (xarops o pastilles per a la tos)
Antial·lèrgics
Mucolítics i expectorants
Antisèptics faríngics (per al mal de coll)
Col·liri antisèptic (gotes per als ulls)
Liniment (per als cops sense ferida)
Solució antisèptica

Mai hi ha d’haver!
Medicaments caducats
Medicaments mal conservats o poc identificats (amb el tap trencat, sense el nom, sense el prospecte, etc.).
Termòmetre que no funcioni
Pinces i tisores rovellades

Molt important!

· Sigui com sigui i on sigui, la nostra farmaciola s’haurà d’identificar correctament.
· Ha d’estar lluny de l’abast dels nens.
· Cal que guardem els medicaments en el seu envàs corresponent, i controilar-ne la caducitat.