8/12/06

Primers auxilis

En trobar-nos davant d’un accident, hem de seguir un ordre, consensuat de forma general, de prioritats determinat. Es l’anomenat P.A.S.

Protegir, Alertar, Socórrer

Protegir-se un mateix i protegir les víctimes:per exemple, en un accident de carretera, hem de vigilar que un altre vehicle no ens atropelli i hem de senyalitzar la zona com cal, etc.

Alertar és el pas següent, en ordre d'importància:és alertar de l'accident els organismes encarregats de resoldre'l: emergències 112. No hem de pretendre mai ser autosuficients.

Socórrer implica fer els primers passos per ajudar la persona ferida; essencialment, es tracta d'estabilitzar-ne les constants vitals, és a dir, la respiració i les hemorràgies, tractar-ne les pèrdues de consciència adequadament; no hem de moure la persona ferida fins que no arribin els socors qualificats.