15/10/07

Burofax

Avui la seguretat en el nostre entorn s’acosta al món documental perquè, hi ha infinitat d’ocasions en les quals pot ser necessari provar d’aquesta manera que has reclamat o notificat quelcom: Com usuari, una reclamació a una empresa. Com arrendador o arrendatari: reclamacions d’abandonament, lliurament de claus, reclamació de reparacions. Com a subjecte d’un contracte: exigir el seu compliment, resolució o notificació. Com treballador: comunicació a l’empresa de qualsevol circumstància que es precisi. I en cas de plets, els tribunals de justícia poden admetre la remissió en documentació o al·legacions mitjançant Burofax, sense necessitat de desplaçament al Jutjat.

Necessites provar que has reclamat o notificat quelcom? L’enviament urgent sota forma de documents rellevants que han de tenir qualitat de prova enfront de tercers es pot fer des del nostre propi ordinador a través de Correus online o com sempre, acudint a qualsevol oficina de Correus.

Us pot ser útil per a aquells que desitgeu donar-vos de baixa d’un servei ADSL. Habitualment es fa una gestió mitjançant una trucada telefònica a un número d’atenció al client. La sorpresa arriba quan veiem que els rebuts segueixen descomptant-se del nostre compte bancari, i el que és pitjor, seguim sense els serveis que ens han promès, o no desitjats.

Buscant a la xarxa, he trobat un model a http://www.bandaancha.st/ que us pot ser d’utilitat. Amb petites modificacions el podeu adaptar a qualsevol necessitat semblant que tingueu.

Mitjançant el present BUROFAX amb certificació de contingut els comunico el meu desig de donar-me de baixa del servei ADSL+Trucades contractat amb vostès, segons especifica (Reial decret 424/2005, de 15 d’abril) i en 15 dies com a màxim a la data de recepció d’aquest Burofax per part de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,ja que no necessitaré usar el servei contractat que tinc amb vostès.

Degut al fet que ja no necessitaré més aquest servei, és per aquest motiu que els sol·licito que em donin de baixa de l’esmenta’t servei, i que cessin de subministrar-me aquest servei quedant alhora alliberat el meu bucle d’abonat en el termini que estableix la llei vigent, la qual cosa és desig exprés per la meva banda.

Tinguin molt en compte que l’entitat bancària, on es va acordar el pagament del servei amb venciment mensual, té ordre de rebutjar de forma taxativa qualsevol càrrec d’aquesta part des de la data límit de cessament sol·licitada havent estat realitzats tots els pagaments necessaris a la bestreta pel que, a més del cessament del servei a internet ADSL+Trucades, cessin també en l’emissió de més factures a càrrec de la CCC nombre: xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxx de la qual és titular el qui subscriu.

També sol·licito que en compliment de la LOPD (15/1999, 13 desembre), cancel·lin totes les meves dades personals que apareixen en les seves bases de dades, així mateix com els quals hagin estat cedits a tercers per part de: xxxxxxxxxx

Dades del client que sol·licita el cessament del servei referit:

Nom: xxxxxx Cognoms: xxxxx xxxxx
NIF: xxxxxxxx-x
Identificador de contracte: xxxxxx
Nombre de telèfon d'abonat: xxxxxxxxx
Sense contracte de permanència en el meu actual proveïdor d'internet: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Perquè consti als efectes oportuns.

Signat.

En aquest cas, al fer la tramesa demaneu certificació de recepció i contingut de manera que tingueu aquestes proves a l’abast.

2 comentaris:

La Veu ha dit...

Gracies per la teva informació com sempre.

La Veu de Blanes ha actualitzat.

laveudeblanes.blogspot.com

Josep Lluís ha dit...

Gràcies a tu Veu, per seguir aquest blog i per tirar endavant el teu amb informació del nostre poble.