3/5/07

Coneix el teu quadre elèctric

El quadre elèctric

Tots els tenim a casa, més d’un cop hem hagut d’anar a pujar un interruptor, en ocasions si marxem de casa els baixem deixant només el del frigorífic, per exemple. Però, coneixem el nostre quadre elèctric?.

Aquest element de seguretat és fonamental per minimitzar i reduir riscos per sobrecàrregues o curtcircuits a la nostra instal•lació elèctrica. Normalment està format per tres elements:

ICP Interruptor de Control de Potència

Instal•lat per evitar danys a la instal•lació elèctrica en cas de sobrecàrregues, i controla que la potència utilitzada s’ajusti a la contractada.

ID Interruptor Diferencial

Serveix per desconnectar la instal•lació elèctrica de forma ràpida quan hi hagi una fuita a terra. En aquest cas, si algú toca un aparell avariat, es desconnecta evitant així enrampades.

PIA’S Petits Interruptors Automàtics

Ens protegeixen dels incidents produïts per curtcircuits o sobrecàrregues en cadascú dels circuits interiors: enllumenat, climatització, electrodomèstics, etc.

Cap comentari: