21/5/07

Llei de dependència


Un nou model de protecció social es posa en marxa, la llei de dependència i la futura llei catalana de serveis, suposen un gran canvi en l’atenció a les persones discapacitades.

Com es pot saber si una persona té una gran dependència? Veieu aquest formulari, si responeu afirmativament a set o més preguntes, cal que demaneu un reconeixement de gran dependència.

El formulari per sol·licitar l’ajuda prevista per la llei de dependència, es pot trobar per internet, en àrees bàsiques de salut, centres d’assistència social i associacions de discapacitats.

Abans de tres mesos des de la presentació, un equip d’estudi visitarà el sol·licitant al seu domicili per comprovar el grau de dependència.

Si la valoració de gran discapacitat és positiva, el beneficiari s’haurà de posar en contacte amb els serveis socials municipals, que elaboraran un programa individual d’atenció en un altre termini de tres mesos. Aquest programa individual podrà consistir en l’accés a una cartera de serveis (ajuda a domicili, centre de dia, residència o teleassistència) o en una prestació econòmica (‘per pagar un cuidador professional o un familiar)

Font:
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=407711