24/12/06

10 consells elèctrics per a la nostra seguretat


  1. Feu clic un cop al mes al botó de prova de l'interruptor diferencial (groc o gris).
  2. No faci mai un pont a l'interruptor diferencial.
  3. Les clavilles dels endolls han d'estar sempre ben collades.
  4. Utilitzi endolls adequats a la potència de cada tipus d'aparell.
  5. Substitueixi tots els cordons elèctrics pelats o fets malbé.
  6. Eviti els empalmaments dels cables.
  7. Si teniu nens petits, col·loqui clavilles de seguretat als endolls.
  8. No tingueu aparells elèctrics al bany a l'abast de la mà.
  9. Asseguri's que la potència que ha contractat és l'adequada per a l'equipament elèctric de la seva llar.
  10. No utilitzi cordons allargadors o lladres: utilitzi bases d'endolls múltiples.