23/12/06

Preguntes i respostes

Amb aquest capítol pretenc obrir una porta a tots aquells dubtes o preguntes que tingueu i em vulgueu plantejar. Intentaré, a la major brevetat, donar-vos resposta.

Per començar, aprofito per compartir amb vosaltres alguns temes que m'han preguntat darrerament, crec que us hi podeu sentir identificats.

Pregunta :

Tinc un extintor penjat al meu pàrking des de fa sis anys. Em serveix encara?, s'ha de fer alguna revisió?

Resposta :

I tant que l’has de fer revisar, perquè qui sap si a aquestes alçades et funcionarà, en cas que et faci falta.

Aquí va unes petites instruccions del que cal fer:

Nosaltres mateixos hem i podem revisar cada:

3 mesos: Situació, accessibilitat i aparent bon estat de l’extintor i totes les seves inscripcions.

6 mesos: Verificació del pes de l’extintor, la seva pressió. I en cas de ser necessari, el pes mínim previst pels botellins que continguin l’agent impulsor.

Una empresa autoritzada realitzarà cada:

12 mesos una revisió i verificació de funcionament de:

L'agulla del manòmetre (per sota dels límits de la pressió mínima, s’identifiquen dues zones: verda per a pressió normal, i vermella per a pressió baixa o incorrecta).

Fuita de l’agent extintor per la boca de descàrrega

Instruccions de funcionament poc clares o deteriorades

Palanques o comandaments d'accionament espatllats

Mànega o boca de descàrrega deteriorades o desenganxades

Aparença amb símptomes de corrosió

I finalment cada cinc anys, a partir de la data que consti a la placa de l’extintor, una empresa autoritzada l’haurà de “retimbrar”. Operació que consisteix en descarregar-lo i carregar-lo de nou. Això només es podrà fer en tres ocasions, amb la qual cosa la vida d’un extintor és de vint anys. A partir d’aquest moment, ja podem començar a comprar-ne un altre.

Pregunta :

Voldria saber si tombar una ampolla de gas butà, per aprofitar-la millor, pot ser perillós?.

Resposta:

És molt perillós!!!, i pot originar que el gas surti de l’ampolla en estat líquid, amb la qual cosa, al vaporitzar-se formi una bola de foc. Aquest truc s’utilitza per aprofitar l’ampolla molt més enllà del que és raonable i segur. No ho feu.

Pregunta:

En la darrera reunió de veïns es va acordar, per majoria, tancar la porta del carrer amb clau, diuen que per seguretat. Jo estic en contra i m’agradaria saber si hi ha alguna normativa que desaconselli tancar amb clau.

Resposta:

Tant en la NBE-CPI-06, com en el nou Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu article 8è, en primer cas, i en l’apartat SI, punt tercer, en el segon cas, PROHIBEIXEN, l’existència de claus en el sentit de l’evacuació. L’incompliment d’aquests preceptes en cas de succeir alguna desgràcia, pot comportar responsabilitats penals greus.

Accés a la web del Ministerio de la Vivienda


Código Técnico de la Edificación

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=226

2 comentaris:

Joan de Blanes ha dit...

Hola,
He d’adquirir uns extintors per la meva empresa, i voldria que m’indiquessis, quins avantatges tenen els de CO2 respecte als de pols en l’extinció d’incendis? En quins casos és millor utilitzar els de CO2?

Josep Lluís Pouy ha dit...

Benvolgut Joan,

El CO2 en l’extinció d’incendis, actua per refredament i sufocació. S’utilitza habitualment en focs del tipus B i focs amb tensió elèctrica. És un agent d’extinció net i generalment, com agent gasos, s’ha d’utilitzar en interiors.
El Pols Químic, en l’extinció d’incendis actua per inhibició i sufocació. S’utilitza en focs de classe B i C. És un agent d’extinció brut, i en tractar-se d’un sòlid, es pot utilitzar en interiors i exteriors.