28/8/07

Un pas més en favor de la nostra seguretat

Anafilaxis

Absència de melsa

Al·lèrgia alimentaria

Diabetis

Epilèpsia

Nens sota teràpia de corticoides

Reacció al·lèrgica a fàrmacs

Testimonis de Jehová

Etc.

Si està llegint aquest article i es veu reflectit en algun dels exemples de la llista, sense cap dubte hauria de ser portador d’algun sistema d’alerta mèdica. De no ser així, està posant en risc la seva salut, la seva seguretat personal i la tranquil·litat dels seus.

Perquè, qui està exempt de sofrir un accident?. No és gens rar ser “l'escollit” d'una caiguda, d'un atropellament, d'un cop de calor o d'una lipotímia. En cadascun d’aquests supòsits, la perduda de consciència pot anar aparellada a aquest. Serà doncs en aquest instant quan és de vital importància comptar amb algun mètode passiu que pugui facilitar informació del pacient al rescatador, al sanitari, al metge, a l’hospital, o a qualsevol altre intervinent que ens assisteixi.

Una de les propostes més esteses en els països anglosaxons, consisteix en dur una polsera, un penjoll, una tarja o fins i tot una clau USB (per als que estan més al dia). El grup sanguini, les al·lèrgies i altres indicacions seran de vital importància en aquesta primera fase de l’emergència, i per descomptat ajudarà a les posteriors en qualsevol centre mèdic.

Vivim en la societat del progrés, de la informació, i aquesta ha de començar per nosaltres mateixos. Què millor que ser portadors “d’informació” que ens pot salvar la vida?.