3/3/07

Les amígdales


Aquest post està dedicat al meu fill Ferran, que en aquest dies es recupera d’una intervenció quirúrgica a causa d’una amigdalectomia.

Que són les amígdales?

Són un cúmul de teixit limfàtic situat a ambdós costats de la gola. Se les pot veure fàcilment amb una llanterna. La missió que juguen en el sistema immune és un àrea que encara està en investigació. Tot i això, es creu que les amígdales intervenen en la lluita contra la malaltia en les primeres etapes de la vida. De tota manera, les amígdales poden ser causa de malaltia si s’infecten crònicament per virus i bacteris, aleshores deixen de tenir la missió que se’ls atribueix i es converteixen en una font de problemes que pot repercutir negativament en el nostre organisme.

Quins símptomes poden aparèixer en les infeccions d’amígdales o amigdalitis?

Dolor de gola
Dolor o molèstia a l’empassar
Febre
Veu aspre
Inflamació dels ganglis

Amb amígdales vermelles i inflamades o cobertes d’una capa blanca op groguenca, no s’ha de fer suposicions, cal anar al metge ell diagnosticarà.

Tractament

La majoria de les infeccions d’amígdales evolucionen favorablement amb el tractament amb medicaments adequats. Les infeccions per virus són tractades amb medicaments que alleugin els símptomes, en les infeccions bacterianes a més s’afegeixen antibiòtics. En infeccions recurrents el metge realitzarà un frotis amigdalar, per tal d’identificar el germen responsable de la infecció.

Quan és necessari el tractament quirúrgic en les amigdalitis?

La cirurgia és necessària quan els tractaments amb medicaments no són efectius. Es recorre a la cirurgia, entre altres, en els següents casos:

Quan hi ha infeccions recurrents de gola. Si en un període de dos anys s’ha tingut de 3 a 5 brots d’amigdalitis anuals, sol aconsellar-se la intervenció.

Quan amb anterioritat s’ha tingut un abcés periamigdalar

Quan l’amigdalitis és causa de convulsions febrils

Cures després de l’operació

Un cop operat d’amígdales, apareixen a la zona de la intervenció unes crostes blanques. Aquestes no són signe d’infecció, sinó l’evolució normal de la cicatrització de la mucosa faríngia. S’ha de tenir molta cura en que aquestes crostes no es desprenguin bruscament per evitar el sagnat. Per això és convenient:

Repòs relatiu un cop feta l’amigdalectomia, evitant exercicis bruscos.
Evitar les maniobres a la boca que pugui dur al despreniment de les crostes.
Dieta tova freda durant dos dies, que després es farà tèbia fins passat el setè dia en que es començarà amb la dieta normal.
Hi ha medicaments com l’aspirina que interfereixen amb la coagulació, cal procurar evitar-los abans i després de la intervenció.

Cap comentari: