16/6/07

Medicaments


Avui parlaré de medicaments i per associació de salut. Però en aquesta ocasió no només us donaré consells per la nostra salut sinó, per la del medi que ens envolta.

Mireu, qui més qui menys te a casa seva una farmaciola o un calaix on guarda medicaments. Però, qui en fa un seguiment d’aquests?. Hi ha una tendència generalitzada a emmagatzemant-los, per si ens fa falta més endavant. Amb aquest mal costum, no ens adonem que estem jugant perillosament a ser metges automedicant-nos.

Us proposo dons fer una ullada a aquest calaix o a aquesta farmaciola i veure que hem de conservar i que no.

He extret de la web del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona un seguit d’indicacions perquè coneguem el que tenim entre mans:

Què és el medicament?

Un medicament és una substància o preparat que té propietats curatives o preventives, s’administra a les persones o als animals i ajuda a l’organisme a recuperar-se dels desequilibris produïts per les malalties o a protegir-se’n. El medicament se’l pot conèixer pel nom científic o pel nom registrat.

Nom científic

És el nom utilitzat pels metges i farmacèutics. Quan aquesta denominació és adoptada per l’OMS (Organització Mundial de la Salut, s’snomena DCI, Denominació Comuna Internacional.

Nom registrat o marca comercial

És el nom que es dóna el laboratori preparador al medicament, és a dir, pot haver-hi una sola denominació científica amb diferents noms comercials. Els medicaments també poden comercialitzar-se amb el nom o marca del laboratori titular o fabricant. Aquests medicaments, demostrat que tenen els mateixos efectes terapèutics, són els anomenats genèrics. En l’envàs del medicament , a més del nom comercial i del científic, hi trobarem també tota una sèrie d’informació:

La forma farmacèutica


Les diferents maneres o formes en què trobem els medicaments, si és en càpsules, comprimits, xarops, injectables, supositoris, etc.

La dosi

Quantitat de medicament o principi actiu que s’administra al pacient per unitat de forma farmacèutica. Exemple: 500 o 650 mg de paracetamol per comprimit.

La data de caducitat

És la data a partir de la qual no es pot utilitzar el medicament. Així “caducitat maig-93” significa que el medicament pot ser administrat amb tota la garantia fins al maig del 1993 (inclòs), si s’han mantingut les condicions de conservació.

Lot de fabricació

És una clau d’identificació dels exemplars d’un mateix procés de fabricació. Només té valor per al laboratori farmacèutic. Consta d’una lletra majúscula, que indica l’any de fabricació, i d’un número que indica el lot. Així per exemple: G-3 significa que el medicament està fabricat l’any 1992 i pertany al tercer lot d’aquest any.

Símbols

Són el codis que indiquen la forma de conservació, necessitat de recepta, o no, etc.

Arribats a aquest punt, descobrim que hi ha gran quantitat de medicaments caducats. Ens hem de desfer d’ells, però no de qualsevol forma, donat que es tracta d’un residu que, si no es tracta de forma convenient , contaminarà el medi ambient

Per tal de no fer un mal ús dels medicaments i contribuir a la preservació del nostre entorn, gran quantitat de farmàcies es van adherir a una campanya nacional: “per la salut i el medi ambient”. Disposen d’uns contenidors especials on podem dur els nostres medicaments caducats, o excedents d’administracions que han finalitzat.

Cerqueu dons el segell verd de farmàcia adherida: PUNT
SIGRE (Sistema Integrat de Gestió i Recollida d'Envasos del Sector farmacèutic) i dueu-los, és el millor que podem fer. És el nostre granet de sorra en favor de la preservació del medi ambient.