2/6/07

Dues preguntes, dues respostes

En un incendi en un local amb les portes i les finestres tancades i que no es pot entrar, és encertat trencar les finestres o obrir la porta, Succeirà algun fenomen al ventilar?

Si et succeeix algun cop el que comentes no obris res, es pot produir una explosió de fum que s’ho endugui tot per davant, inclòs tu mateix. Espera l’arribada dels bombers, ells saben com actuar davant situacions com aquestes. Sense els seus equipaments i mitjans de lluita contra incendis, fonamentalment mànegues, la intervenció te associada un gran risc ja que dins del recinte hi haurà gran quantitat de gasos parcialment o sense combustionar, i generalment a major pressió que a l’exterior, amb la qual cosa sortiran per la porta o la finestra, al barrejar-se amb l’aire i trobar-se calent, es produirà una combustió immediata en forma de deflagració o detonació, molt perilloses ambdues.


Quina és la explicació per la qual no s’aconsella tombar una empolla de gas butà o propà per aprofitar el seu contingut?

En qualsevol d’aquestes ampolles, el gas es troba en fase líquida, per la qual cosa si la tombem, és possible que surti líquid, si aquest arriba a un cremador al gasificar-se violentament produirà una explosió d’imprevisibles conseqüències.

Per la teva seguretat i la dels teus: no facis mai la prova!!!

Cap comentari: