30/7/07

Ergonomia


Ergonomia és una paraula que ve del grec ergon: “acció”

El concepte d’ergonomia és quelcom que varia en funció del lloc on estàs cercant. Mentre que uns la tracten com una ciència, altres ho fan com a disseny. Per mi la millor definició la trobem a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball: “tecnologia que s’ocupa de les relacions entre l’home i la feina”. De tota manera, el que no es pot negar és que ens trobem davant d’un camp de coneixements multidisciplinaris, on les ciències biològiques i d’enginyeria, han de treballar juntes per obtenir una adaptació mútua entre l’home i el seu lloc de treball.

El disseny ergonòmic en els nostres llocs de treball, pretén obtenir un ajust adequat entre les aptituds o habilitats del treballador i les demandes que té el seu lloc de treball. L’objectiu final és optimitzar la productivitat al temps que es garanteix la satisfacció, la seguretat i la salut dels treballadors.

Per a tots els treballadors, la implantació de la Llei de Riscos Laborals ha estat un pas endavant en favor d’aspectes com el de l’ergonomia però, que passa quan arribem a casa?, tenim clar aquest concepte i l’apliquem de la mateixa manera com ho fem a la feina?. Crec que la resposta és que no.

Després de tota aquesta xerrada, que no té altra pretensió que conscienciar a uns i altres. Us vull presentar un gadget que em sembla prou interessant per tots aquells que ens passem hores i hores davant l’ordinador, sense tenir massa en compte si estem ben asseguts o si la vista pateix més o menys.

Es tracta d’un aparell que hem de posar a la part superior de la pantalla. Aquest mesura la distància i la posició de treball. Si estem ben posats, la llum serà blava, sinó, canviarà a vermella i parpellejarà, senyal inequívoca que ens hem de moure.

El podeu trobar a:
http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00234 a un preu de US$26.00