8/7/07

GEAS Guardia Civil

Avui amb aquest article, vull encetar una nova categoria anomenada “operatius”. En aquesta, us donaré a conèixer tots aquells grups que treballen de forma coordinada, professional i protocol·litzada en totes les emergències que esdevenen en el nostre entorn.

I començaré pels GEAS (Grupos de Actividades Subacuaticas) de la Guàrdia Civil

Tal i com diuen en la seva pàgina web, l’elevat nombre de serveis de socors i rescats en mitjans líquids o no líquids, però que requereixen equips autònoms de respiració, duts a cap per la Guàrdia Civil, fa necessària l’organització d’uns grups especialment preparats en activitats subaquàtiques i dotats dels mitjans adequats que facin possible aquests serveis, de gran importància en tractar-se de la seguretat de persones, amb les màximes condicions de seguretat i èxit.

Comeses:

Vigilar i socórrer i rescatar en medis líquids o no líquids, però que requereixin mitjans autònoms de respiració.

Recuperació de cadàvers, vehicles i altres objectes submergits.

Protegir i vigilar en determinats casos, i quan així es determini, les zones fluvials o marítimes on es realitzin competicions nàutiques o subaquàtiques.

Practicar diligències pròpies de Policia Judicial per fets ocorreguts en aquests medis específics.

Reconeixement de fons, casca d’embarcacions, obres u objectes submergits, amb finalitats de seguretat, protecció antiterrorista o vigilància fiscal.

Us puc dir que he tingut l'orgull i el plaer de treballar i col·laborar amb ells en diferents ocasions. La professionalitat i l’entrega és un dels factors més característics de la seva feina, sens dubte garanteixen la seguretat en el nostre entorn.


http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/operaciones/fiscal/maritimo/geas.jsp

2 comentaris:

JDA ha dit...

Doncs trobo que aquesta nova categoría fa pinta de ser molt interesant i instructiva ;)

Josep Lluís Pouy ha dit...

Gràcies JDA, la idea és fer quelcom que sigui, a banda d’atractiu, instructiu en matèria de seguretat.