10/2/07

Prevenció de Riscos Laborals (II)

1.352 persones moren a causa d’accidents laborals a Espanya, durant l’any 2006
Amb el desenvolupament de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 3171995, es va posar en marxa un seguit de mecanismes, d’obligat compliment, dirigits tant a empresaris com a treballadors per de fer dels nostres centres de treball, un lloc molt més segur. Aquests són alguns dels àmbits: formació dels treballadors, mitjans d’emergència, coordinació d’activitats professionals, protecció a treballadors especialment sensibles a certs riscos, protecció a la maternitat, als menors, etc.

Com és possible dons, que si hi ha tants mecanismes a l’abast, les xifres de morts no disminueixin?. No oblidem que xifres són persones, i que darrera d’aquestes hi ha pares, mares, fills, amics. No ens ho podem prendre a broma.

Mireu, crec que ho hem parlat en altres ocasions. Hem de desterrar, ja no del nostre argot sinó de la nostra forma de pensar, que els accidents són fruit de la casualitat, de l’atzar o de la mala sort. Creure això és un greu error, seria com pensar que tot el que es faci en favor de la seguretat és un treball inútil, i acceptar que el fenomen accident és quelcom inevitable. De ser així, ja ens podem acomiadar cada dia en sortir de casa dels nostres...De tota manera, tots sabem que l’accident de treball és pot i s’ha d’evitar.

En els accidents de treball podem distingir dues causes: les bàsiques i les immediates, i no s’han de confondre.

Per exemple, una causa immediata d’un accident pot ser no utilitzar un element de protecció per incomoditat. Estic cansat de veure com no es poden el casc perquè els fa calor, no es posen l’arnés perquè redueix els moviments, i així un llarg etc.

Imaginem-nos que a un obrer de la construcció se li ha clavat un clau al peu, o que a un torner se li clava un encenall (viruta) a l’ull. La causa immediata és l’absència de mesures de protecció individual, però la causa bàsica encara està per descobrir i és fonamental, saber perquè el primer no portava el calçat adient o perquè el segon no portava les ulleres. Hi ha multitud d’explicacions: Manca d’especificacions del lloc de treball. Es a dir, no estava descrit que per aquella feina calia posar-se les botes o les ulleres. O per guanyar temps, o simplement perquè un o altre els hi resultava incòmode.

Vist això, ens hem d’adonar de la importància de localitzar les causes bàsiques i alhora eliminar-les. En cas contrari, si només actuem sobre les causes immediates, els accidents es repetiran una i altra vegada.


Fem un breu repàs les causes bàsiques:

Les podem dividir en factors personals i factors de treball

Enumerem les més comunes:

Manca o baixa capacitació per desenvolupar el lloc de treball assignat
Manca o baixa motivació
Intentar estalviar temps o esforç o evitar incomoditats
Voler acaparar l’atenció dels companys i/o expressar hostilitat al sistema.
Problemes físics o mentals en el treballador
En quant als factors de treball
Manca de normes de treball o que aquestes no siguin les adequades
Disseny o manteniment inadequat de les màquines
Hàbits de treball incorrectes
Desgast d’eines
Ús inadequat d’aquestes

I les causes immediates es poden dividir-se en actes insegurs o en condicions insegures.

Actes insegurs:

Realitzar treballs sense autorització
Treballar en condicions insegures o a altes velocitats
No donar l’avís de condicions de perill observades o de manca de senyalització
No utilitzar, o anular, la qual cosa es pitjor encara, els dipositius de seguretat que porten les màquines
Utilitzar eines o equips defectuosos
No utilitzar roba de protecció individual
Fer bromes perilloses durant el treball
Reparar màquines o instal·lacions de forma provisional.

I a aquesta llista, encara podem afegir-hi un llarg etcétera de causes, que de ben segur o ens sonen o les hem vist en més d'una ocasió.

Condicions insegures

Manca de proteccions en màquines i instal·lacions

Proteccions inadequades

Manca de sistema d’avís o alarma

Manca d’ordre o neteja en el lloc de treball

Manca d’espai per treballar o guardar materials

Emmagatzematge incorrecte de materials, apilaments desordenats, embalums dipositats en els passadissos, o que obstrueixin sortides d’emergència

Manca de llum

Manca de senyalització de punts o zones de perill

Manca de baranes en embans o plataformes

Els actes insegurs depenen de les persones, els tècnics depenen de les coses.

Amb la vida no s'hi juga i aquí estem parlant precisament d'aixó. Tal vegada algú trobarà llarg aquest article, massa per dedicar-hi un minuts de la seva vida. Però jo crec, que la lectura d’aquests temes pot fer que en tinguem més per no formar part de l’estadística, per seguir estar aquí i no qui sap on...

Web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:


http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm#articulo2


Web del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo:


http://www.mtas.es/insht/principal/insht.htm


I ara una pregunta, aquesta imatge on la classificaríeu, en un accident de trànsit o en un laboral?

4 comentaris:

Albert Serrano García, ha dit...

és un accident laboral. el vehicle i el lloc on es troba ho diuen, em sembla.

Josep Lluís Pouy ha dit...

Bona nit Albert,

En aquesta cas, tal i com bé dius es un laboral. Es pot donar la paradoxa que siguin els dos, si s'hagués produït fora d'aquesta espai.

Vinga, ara una pregunta per nota:

Imagina que treballes a radio Blanes. Plegues a la cinc de la tarda. Ara imagina que vas cap a Malgrat. A les cinc i cuart, anat cap a casa tens un accident amb el cotxe i et trenques... un dit de la ma, o la cama, o el que vulguis.

És un accident laboral?

Una abraçada

Albert Serrano García, ha dit...

ostia tiu!!!! toquem fusta...

mira company, és un accident laboral. que aquesta ja l'he viscut!

de totes maneres com que sempre estic treballant tant dona on tingui l'accident em sembla...

ara tinc mal rotllo! cony ja et val.

salut JL

Josep Lluís Pouy ha dit...

Una abraçada Albert,

Et diria: treballa menys, però això no s'ha fet per nosaltres, per tant et dic, cuida't.