21/2/07

Contaminació lumínica

Pel que fa a les diferents formes de contaminació que afecten al mon actual, sembla ser que ja no les veiem com una conseqüència inevitable del desenvolupament, sinó com a quelcom al que s’hi ha de cercar solucions urgents.

Avui us parlaré de la contaminació lumínica no massa coneguda però, per això no menys greu. Com veureu contribueix a l’escalfament global de la Terra (emissions de CO2), malmet l’ecosistema nocturn, a més d’induir a accidents per enlluernament, i finalment intrusió lumínica (pèrdua de privacitat i qualitat de vida).

Què és la contaminació lumínica?

La entenem com la dispersió per l’atmosfera dels excedents de fonts artificials lumíniques nocturnes, que es produeixen principalment en grans àrees urbanes, normalment degut a la mala gestió de l’enllumenat. I no hem de confondre l’intent de minimitzar la contaminació lumínica, amb una equívoca idea de deixar les ciutats a les fosques, res més lluny de la realitat.

Tipus de contaminació lumínica:

Llum intrusa

Es sol donar en zones urbanes, generalment quan s’instal·la enllumenat que emet llum en excés. Arriba a envair zones veïnes, afectant principalment a habitatges privats, modificant l’entorn domèstic que provoquen canvis i trastorns en les conductes.

Difusió cap el cel (difusió al firmament)

Les molècules de l’aire i la pols en suspensió, fan que part del feix lluminós es desviï de la seva direcció original i es dispersi en totes direccions. Per suposat, una mala gestió en la tria d’elements lumínics a la via pública, fa que s’instal·lin fanals que emeten raigs en direcció al cel.

Enlluernament

El detectem quan els que anem per la via pública trobem la visibilitat dificultada, a causa de llum emesa per instal·lacions d’enllumenat artificial de finques veïnes. És especialment perillós perquè pot causar accidents de transit.

Sobreconsum

Si l’emissió de llum artificial implica un excés de consum degut a: horari sobredimensionat o mala distribució espectral, estem davant de sobreconsum.

Sortosament, són diversos els estaments públics que realitzen estudis per una millora en aquest aspecte: Departament de Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Departament d’Astronomía i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, i per suposat el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Però com sempre, i a banda del que facin els estaments públics, cal la conscienciació ciutadana. Posem dons el nostre granet de sorra per un millor respecte al Medi Ambient quan realitzem projectes a casa nostra.

Si voleu veure més sobre aquest tema, us facilito una adreça de la Universitat de Barcelona:
http://www.am.ub.es/contaminacio-luminica/frame_cat.html