1/2/07

Apagada

Tal i com s’observa en el diagrama de demanda d’energia elèctrica, facilitat per “Red Electrica de Espanya”, entre les 19:55 i les 20:00 hi ha hagut una caiguda de consum elèctric. Serà a partir d’aquest moment, que caldrà fer les valoracions pertinents sobre aquest gest.

Dades de darrera hora 23:15 hores.

Espanya capdavantera en l’apagada, per davant de França.

Catalunya destacada amb una reducció del 3,3% durant els cinc minuts.

Disminució de 453 MW

Moments abans de l’apagada el consum elèctric era de 7.704 MW

A les 20:00 hores disminució fins els 7.251 MW

A Espanya la reducció total ha estat de 1.100 MW

França 800 MW

Bèlgica 350 MW