27/1/07

Cada gota compta


Tots plegats, hem de prendre consciència que l’aigua és un bé escàs. I per això, cal que la utilitzem racionalment, sense malgastar-la ni malbaratar-la. No és només per nosaltres, els humans, ha de cobrir les necessitats del medi ambient i de les espècies que hi conviuen. Per tant, l’ús de l’aigua és una responsabilitat compartida, i és aquí on han de participar tots els sectors de la societat: indústria, turístime, agricultura, i en el que ens trobem nosaltres, el sector domèstic.

Les xifres de consum a Catalunya, varien molt en funció del lloc on les estudiem. Mentre que a l’àrea rural, l’ús agrícola es duu un percentatge del 73% envers al 18% de l’ús domèstic, en l’àmbit urbà (regió metropolitana de Barcelona), el consum domèstic creix fins al 67%, essent el 10% l'agrícola i el 23% l’industrial. Està clar que hi ha quelcom que no funciona...

Arribats a aquest punt, es tracta de prendre consciència i posar en marxa un seguit de consells, que de ben segur serviran per rebaixar el consum d’aigua en les nostres llars.

Recordem, estalviar és cosa de tots!!!

El vàter, no és un aiguera ni una papelera

 • Utilitzeu el vàter només per la seva funció, no l'utilitzeu com a paperera tirant-hi burilles, papers, etc. D'aquesta manera, evitarem tres problemes: el consum, la contaminació i la posterior depuració de l’aigua. Per evitar-ho instal·leu contenidors de rebuig als lavabos. A l'aigüera és convenient tenir una reixeta i buidar-la periòdicament.
  Reviseu la cisterna, generalment l'aigua corre per un excés d'emmagatzematge. En aquest cas haureu d'instal·lar una boia de control de nivell, els excessos poden arribar a 22.000 litres a l'any. amb cada descàrrega s'aboquen entre 6 i 10 litres d'aigua (i fins a 15, en certs models).
Les aixetes
 • Tanca les aixetes quan no facis servir l'aigua. Una aixeta oberta consumeix uns 10 litres cada minut. Repara les aixetes en mal estat, una aixeta que goteja gasta aproximadament 3.500 litres a l'any. Sol succeir pel desgast entre el cos de l'aixeta i el comandament. Canvieu les aixetes per altres de més modernes i eficients. Posa'n una de monocomandament, és de les millors.
La dutxa
 • Dutxat en compte de banyar-te, estalviarà més de 10 litres d'aigua. Redueix el cabal fent servir un airejador en el capçal de la dutxa.Si has de canviar l'aixeta de la dutxa, utilitza també en aquest cas una de monocomandament.

Fa dies, dono voltes amb la possibilitat de reutilitzar l’aigua que es perd per la banyera. Seria bona per la cisterna del vàter. A veure que dona idees.

El rentavaixelles i la bugada

 • Fes servir el rentavaixelles i la rentadora amb càrrega completa, i utilitza sempre que puguis programes d'estalvi.Si has de canviar el rentavaixelles i/o la rentadora, tingues en copmpte i compra'n un de baix consum.
Reg de plantes i jardins
 • Planteu arbusts i plantes autòctones, necessiten menys aigua.
 • Deixeu créixer l'herba més alta, disminuirem la evaporació de l'aigua, especialment si el temps és molt sec.
 • Rega les plantes de bon matí o al vespre per evitar l'evaporació. Evitarem que en hores de sol s'evapori el 30% de l'aigua. El reg gota a gota a l'arrel de les plantes permet un reg localitzat i és un sistema excel·lent pel seu creixement.
Rentat del cotxe

 • A banda que esta completament prohibit fer-ho al carrer amb sabons i escumes, el millor és fer-ho en un rentacotxes.

No embrutem l'aigua !

 • No aboquem productes nocius pel medi o de difícil eliminació natural o artificial (olis, productes de neteja, aiguarràs, pintures, dissolvents, etc.).
 • Empreem el desembussador tradicional (ventosa de cautxú) en comptes de productes químics.Usem detergents sense fosfats, i fent servir blanquejadors a base de percarbonatats, en lloc de lleixiu.
 • Usem pintures, vernissos i dissolvents ecològics, recollintr les seves restes portant-les a la deixalleria.

I finalment, no és que s'hagi de cuidar el Medi Ambient, s'ha de mimar!!!