7/1/07

El mosquit tigre


Tot i que ara no és temporada de mosquits, fa uns dies em van demanar que parlés d’aquest insecte nou vingut a Catalunya: el mosquit tigre.

Característiques:

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un dípter que pertany a la família Culicidae. És originari del sud-est asiàtic, i es va detectar per primera vegada a Catalunya, a St. Cugat del Vallès, l’estiu del 2004. Ha anat arribant a molts països, colonitzant-los, viatjant entre pneumàtics o plantes amb aigua. S’ubica en els forats dels arbres, tot i que s’han trobat ous i larves en qualsevol massa d’aigua petita i estancada, com per exemple gerros, bidons, plats amb testos, cubells i altres recipients d’aquest tipus.

La seva activitat és de dia, i sobretot a l’exterior de les cases S’amaga en àrees ombrívoles i el seu radi d’acció i vol és relativament curt. Està sobre els 400 metres des del lloc de cria.

Les femelles, per la reiteració de les seves picades, produeixen moltes molèsties.

En les nostres contrades, el mosquit tigre, no és transmissor de malalties.

Com prevenir la seva expansió

Hem d’eliminar tots aquells punts d’aigua, on puguin créixer les larves. Per exemple: Buidar i mantenir sense aigua, qualsevol recipient, joguines, plats de testos, safarejos, pneumàtics o altes ornaments del jardí

Evitar acumulacions d’aigua en forats, canals, zones de desguàs, etc

Mantenir tapades les piscines, mentre no es fan servir, i retirar les de plàstic.

Ull als plats dels animals domèstics.

Com reconèixer una picada de mosquit tigre?

En principi, la picada d’aquest insecte, no es diferencia de les picades d’altres mosquits, a no ser que pica principalment de dia, i les seves molèsties, són produïdes especialment per la gran quantitat de picades que ens fan. En principi, no presenten cap risc per la salut.

En cas de picada

Renteu-vos i desinfecteu bé la zona. El tractament, com indiquen des de la web del departament de Medi Ambient i Habitatge, és simptomàtic, en cas de persistència de les molèsties, consulteu el vostre metge.