16/1/07

Primers auxilis en cas d’una intoxicació?

Les causes d’una intoxicació poden ser múltiples, per exemple:
 • Alteracions digestives: nàusees, vòmits, dolors abdominals (tipus còlic) diarrea, etc.
 • Alteracions de consciència (disminució o pèrdua).
 • Alteracions respiratòries: augment o disminució de la freqüència respiratòria, dispnea.
La importància de totes elles dependrà del tipus i la quantitat del tòxic que hagi penetrat en l’organisme.

Segons el tipus de tòxics, es poden presentar signes característics d’aquests:
 • Cremades en els llavis o al voltant de la boca (productes químics).
 • Respiració ràpida i dificultosa (aspirina).
 • Convulsions (excitants del sistema nerviós central).
Com actuar en cas d’intoxicació

En tots els casos trucar a un Centre Receptor d'Alarmes, 092, 112, etc, i trucar al Centre d’informació Toxicològica, aportant totes les dades possibles al telèfon de Madrid: 915 620 420 (24 hores) perquè ens dónin instruccions.
A continuació,us facilito unes dades, que poden ser de interés per saber que podem i que no hem em fer en cas de trobar-nos davant una intoxicació.

Intoxicació alimentària aguda.
 • Abrigar al malalt amb mantes.
 • En el cas d’aliments verinosos, provocar vòmit al malalt, si està conscient, i administrar un laxant.
Intoxicació per càustics
 • En cap cas s’ha de provocar el vòmit de la persona que hagi patit aquest tipus d' intoxicació.
 • En el cas d’ingesta d’àcids, ja sigui sulfúric, clorhídric o nítric, administrar a l’afectat llet o clara d’ou per neutralitzar el tòxic.
 • En el cas d’ingestió d’àlcalis, com la sosa i la potassa, es recomana que la persona intoxicada begui vinagre diluït amb suc de llimona. Si es tracta de llexiu domèstic, es pot administrar llet.
Intoxicació etílica aguda
 • Provocar el vòmit a la persona intoxicada.
 • Administrar cafè fort .
 • En caso de coma, traslladar-lo amb urgència a l’hospital.
Intoxicació por gasos (monòxid de carboni o butà)
 • Allunyar el pacient de la font d’intoxicació.
 • Practicar la respiració artificial, en caso de necessitat (aquestes maniobres s’han de practicar amb els coneixements sanitaris pertinents)
Intoxicació por medicaments
 • En cas de necessitat, reanimar al malalt mitjançant la respiració artificial i massatge cardíac extern. (aquestes maniobres s’han de practicar amb els coneixements sanitaris pertinents).
 • Provocar el vòmit.
 • Administrar aigua abundant

Hi ha bona informació del tema a: